Aviso Legal

PROPIEDAD INTELECTUAL

 • Federación Gallega de Kickboxing é titular do dominio de internet fgkickboxing.es, en adelante FGK
 • Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web son titularidade de FGK.
 • Con estas páxinas se pretende facilitar o acceso dos usuarios á información relativa a FGK.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

 • O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos.
 • FGK non se fai responsable dos danos e perdas que poda ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado da información contida na web.
 • FGK non asume ningunha resposabilidade derivada da conexión ou contido dos enlaces e páxinas externas ás que se fai referencia na web.
 • FGK reservase para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

REPRODUCIÓN

 • A reproducción dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para o seu uso personal.

SERVIZO

 • Preténdese reducir ó mínimo as interrupcións do servizo e os seus problemas ocasionados por errores de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, ni dos problemas que poidan resultar das consultas destas páxinas.

RECOMENDACIONES DE ACCESO

 • Recoméndase empregar navegadores de versión recente tales como Netscape Navigator, Mozilla e derivados (Firefox), Opera, Internet Explorer, etc.
 • En equipos de sobremesa de uso común recoméndase o uso de resolucións de pantalla de mínimo 1024 x 768 píxels

TÉRMINOS DE USO

 • Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico empregadas nesta web.
 • Está prohibido empregar esta web de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.
 • O usuario non poderá acceder ó sitio web de maneira que dañe, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

PRIVACIDADE

 • A política de privacidade de FGK básase en solicitar únicamente os datos estrictamente imprescindibles para poder proporcionar os servizos da web
 • O tratamento dos datos de carácter personal que se realice a través deste sitio web, estará suxeito ó establecido na Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, e no resto da normativa de aplicación. Os datos que se recollan, trasladaranse informáticamente ou se archivarán co consentimento do usuario, que ten dereito a solicitar que éstos sexan exactos e que se empregen para o fin para o que se recollen, coas excepcións previstas na lexislación vixente.

Sede Social

C/ Rúa Nicolás Tenorio, 32 – bajo

32550 – Viana Do Bolo (Ourense).

Teléfono

988 225 302

Correo Electrónico

secretaria@kickboxing.gal

X