CONVOCATORIA DE ELECCIONS A ASEMBLEA XERAL DA FGKM

DON CIPRIANO AUGUSTO GOMES ESTEVES, PRESIDENTE DA FEDERACION GALEGA DE KICKBOXING E MUAYTHAI CONVOCA ELECCIONS PARA A RENOVACIÓN DOS ORGANOS DE GOBERNO DA FEDERACION GALEGA DE KICKBOXING E MUAYTHAI, SEGUN O REGLAMENTO ELECTORAL E NOS PLAZOS ESTIPULADOS NO CALENDARIO ELECTORAL. +INFO NO APARTADO “PROCESO ELECTORAL 2022”

Convocatoria Asamblea Xeral Extraordinaria

Convocatoria de Asamblea Xeral Extraordinaria

D. Cipriano Augusto Gomes Esteves, en calidade de presidente da FEDERACIÓN GALEGA DE KICKBOXING E MUAYTHAI, e a tenor do disposto no art. 41 dos Estatutos Federativos, procede a convocar a tódolos membros da Asemblea Xeral, de acordo o seguinte,

ORDE DO DIA:

1. Proposta, deliberación e aprobación, si procede, do Presuposto do exercicio 2022.
2. Proposta, deliberación e aprobación, si procede, das taxas federativas para a tempada 2022.
3. Proposta, deliberación e aprobación, si procede, dos Regulamentos e calendarios de actividades e
competicións tempada 2022.
4. Proposta, deliberación e aprobación, si procede, da continuidade da contratación de póliza de seguro
deportivo para a tempada 2022, conforme ao Real Decreto 849/1993, de 4 de xuño, polo que se
determina as prestacións mínimas do Seguro Obrigatorio Deportivo.
5. Proposta, deliberación e aprobación, si procede, do a remuneración económica do presidente da
federación para o exercicio 2022.

Viana do Bolo, a 1 de novembro, de 2021.

LUGAR:
Pavillón Municipal de Luintra
Luintra – Nogueira de Ramuín (32160) – Ourense

HORA :

12.00h (1ª convocatoria)
12.30h (2ª convocatoria)

FECHA: 04 de diciembre 2021

Sede Social
C/ Rúa Nicolás Tenorio, 32 – bajo 32550 – Viana Do Bolo (Ourense).
Teléfono

988 225 302

Correo Electrónico

secretaria@kickboxing.gal

X