Proxecto Deportivo

Este é o proxecto en lineas básicas, un proxecto que busca a relación máis cercana dos seus técnicos, deportistas e árbitros, para formar unha gran familia que siga facendo grande este deporte.

-Lexislatura de consenso.

Proxectos reais, evolucionistas e ilusionantes.

-Dirección en equipo, con representación plural.

-Composición de goberno en base a cualidades, preparación e eficacia.

-Programas e accións, da man cós diferentes estamentos federativos; clubes deportivos, técnicos, deportistas, xuices e árbitros.

Organización empresarial profesionalizada.

Estrutura administrativa departamental, con funcións e dirección definidas.

Articulación funcional, sostenida nas nuevas tecnologías.

-Creatividade, transparencia e honestidad.

-Confianza, tolerancia e acercamiento, pero con firmeza nas decisións consensuadas.

-Defensa e representación institucional esmerada.

-Formas e maneiras de actuacións cuidadas e democráticas.

-Liberdade e independencia departamental, con exixencia do cumplimento de objectivos.

Estilo participativo e dialogante.

Adaptación dos estatutos federativos, as novas realidades que emanan da federación nacional.

Claridade manifesta nas xestións e adopcións de acordos.

-Planificación técnica piramidal e conexionada.

Aproveitamento notorio e productivo dos resultados deportivos relevantes.

Relacións estreitas e fluidas cas entidades deportivas, promotores de eventos, e demás instituciones do deporte de nuestra autonomía.

 

 Presencia e notoriedade do kickboxing galego. Reactivar vías de diálogo e negociación coa federación nacional, procurando e defendendo os intereses do colectivo da federación galega.

Divulgación esmerada, aberta e sostida da actividade do noso deporte.

Relación cuidada e mantida cos medios de comunicación, para transmitir unha imaxen positiva.

Plan estratéxico de marketing que rentabilice e mellore a imaxen do produto “Kickboxing Galicia”.

Especial atención al Kickboxing feminino, Kickboxing Inclusivo (discapacitados ou en risco de exclusión social) con el compromiso formal de programas e/ou actividades específicas.

-Activación e creatividade nas actividades do Deporte Base.

-Programas imaginativos para levar o Kickboxing á escola e á rúa, buscando a afición e a popularidade.

-Cambio inminente da sede federativa, adecuándola ás necesidades actuais.

Acción participativa dos clubes deportivos, técnicos, deportistas, árbitros e promotores, etc., na configuración, planificación e formas de desenrolo das actividades físicodeportivas, lúdico-recreativas ou de competición.

Modernización dos métodos e programas para a formación, instrucción e actualización de adestradores, e a incorporación ó Programa de Formación de Técnicos Deportivos (RD 1363/2007, del 24 de octubre, e regulado na Orden ECD/158/2014, do 5 de febreiro).

Financiación promovida pola sponsorización, imaxen, merchandising, servizos, contribucións empresariais e outras de índole diversa; ademáis das subvencións institucionais.

-Creación e posta en marcha dun Comité Autonómico de Kickboxing Profesional.

¿Queres formar parte da Federación?

Sede Social

C/ Benito Vicetto, 8 – bajo

32004 – Ourense.

 

 

Teléfono

988 225 302

Correo Electrónico

info@fgkickboxing.com

X